Nebeské šťastie Štefana Harabina

Autor: Aliancia Fair play | 7.5.2013 o 13:05 | Karma článku: 16,06 | Prečítané:  11805x

Aliancia Fair-play tiež skúmala prípad prideľovania spisov na Okresnom súde Bratislava I, o ktorom v pondelok informoval denník Sme. Štefan Harabin mal opäť závratné šťastie. Jeho žaloba voči Generálnej prokuratúre (okrem iného pre únik prepisu jeho rozhovoru s Bakim Sadikim) prišla do podateľne súdu vtedy, keď ju nemohol dostať nikto iný okrem troch z dvadsiatich sudcov kolégia vybavujúceho občiansko-právnu agendu.

Čuduj sa svete, tri „vyvolené" sudkyne schválila na návrh Harabinovej nástupkyne na ministerskom kresle len pár mesiacov pred tým do funkcie sudcu Súdna rada. Tá Súdna rada, ktorej zloženie prevažne ovplyvňoval Harabin a HZDS, teda hnutie, ktoré k politickej moci vynieslo aj samotného Harabina. Viacerí jej členovia boli okrem toho predsedami súdov, teda „podriadenými" ex-ministra Harabina.

Posledná z troch „vyvolených" Patrícia Skotnická bola navyše pred nástupom do sudcovskej funkcie vyššou súdnou úradníčkou na Najvyššom súde. Po oblečení talára priklepla sudcom Najvyššieho súdu odškodnenie po 100 tisíc eur v známych diskriminačných žalobách.

Denník Sme informoval i o tom, že diskriminačné žaloby dostala expresne na stôl doslova minúty potom, ako ju prezident vymenoval do funkcie. Napriek tomu, že počet jej nevybavených vecí na Okresnom súde Bratislava I (a teda aj jej záťaž) bol porovnateľný s ostatnými sudcami, pribúdanie spisov im bolo na rozdiel od nej pozastavené.

V priebehu dvoch týždňov sa menil rozvrh práce trikrát

Práve tieto, a len tieto tri sudkyne ostali po opatreniach predsedníčky súdu v hre o novo-prichádzajúce spisy. A to aj napriek tomu, že len pár dní pred touto zmenou už predsedníčka súdu raz pomer rozdeľovania spisov medzi sudcov upravovala - tiež s odôvodnením, že chce rovnomerne rozdeliť záťaž medzi všetkých sudcov.

Predchádzajúca úprava však nechala v hre viacerých sudcov, len im nápor znížila, a tak sa spisy mohli reálne dostať medzi väčší okruh ľudí. Už tretí deň po tom, ako predsedníčka odstavila z prerozdeľovania všetkých sudcov okrem troch spomínaných, pristála na súde žaloba Štefana Harabina. Aká náhoda!

Všetky čísla spisových značiek, ktoré v tom období na súd prišli, nájdete tu. Päť dní po príchode Harabinovej žaloby na súd bol rozvrh práce opäť zmenený a spisy znovu dostávala väčšina sudcov.

Tieto podivuhodné, expresné šachy s rozvrhom práce, pri ktorých prijatí navyše predsedníčka súdu porušila zákon, vyvolávajú otázky, či vôbec po ich uvedení do praxe možno na súde hovoriť o náhodnom prideľovaní spisov. Zároveň pôsobia neprofesionálne a účelovo. Preto sme sa rozhodli ministrovi spravodlivosti poslať tento otvorený list:

 

Otvorený list ministrovi spravodlivosti Tomášovi Borecovi

 

Vážený pán minister,

 

Aliancia Fair-play si preštudovala rozvrh práce Okresného súdu Bratislava I na rok 2010, štatistiky o zaťaženosti sudcov občiansko-právneho kolégia na tomto súde v relevantnom období ako aj dodatky k rozvrhu práce, ktoré urobila bývalá predsedníčka súdu Helena Kožíková relatívne krátko po svojom nástupe do funkcie.

Veľmi kriticky vnímame najmä dodatky k rozvrhu č.9, 10 a 11, ktoré vykonala v priebehu dvoch týždňov v máji 2010, a ktoré dramaticky upravovali pomery prideľovania spisov v hlavnej civilnej agende na tomto úseku. Také zásadné úpravy v takom krátkom čase vyvolávajú vážne podozrenia z ich účelovosti a nezmyselnosti. Navyše v čase pred tým, ani potom neboli opatrenia takého charakteru na vyrovnanie záťaže sudcov vykonané.

Problém v takomto spôsobe riešenia nerovnomernosti záťaže sudcov vidíme najmä v tom, že zasiahlo veľmi krátke obdobie a zároveň ponechalo nápad len trom z dvadsiatich sudcov kolégia, čím de facto poprelo zmysel náhodného prideľovania spisov, teda princípu, ktorý v našom právnom poriadku zabezpečuje jeden z hlavných atribútov súdneho konania.  Ak sa zníži počet sudcov z takmer dvoch desiatok na tri, je otázne, či sa vôbec dá hovoriť o náhodnom výbere.

Domnievame sa, že štát by mal zabezpečiť zmysluplné napĺňanie tejto zásady a situáciu vyriešiť tak, aby sa nemohla na slovenských súdoch opakovať. Cez takéto typy opatrení sa totiž neprimerane zvyšuje riziko možnej manipulácie a obchádzania elektronickej podateľne a predsedom súdov otvára príliš veľkú možnosť na dočasné „znefunkčnenie" systému náhodného prideľovania.

Veríme, že vyrovnať zaťaženosť sudcov možno aj spôsobom, ktorý neprináša také veľké riziká, teda v dlhšom časovom úseku pri zachovaní skutočného náhodného výberu.

Ak sa v priebehu dvoch týždňov trikrát tak výrazne zmenia pomery prideľovania spisov a dodatky k rozvrhu navyše nie sú prerokované so sudcovskou radou, navonok to nevytvára dojem profesionálneho a premysleného riadenia súdu ale narýchlo pripravených krátkodobých krokov s neznámou motiváciou. Viac pôsobia ako chaotický zmätok.

Ak je pripravená zmena rozvrhu, ktorá je účinná od 10.5.2010 a ešte v ten deň je opäť vydaná zmena rozvrhu s okamžitou účinnosťou od nasledujúceho dňa, tá je však znovu po siedmych dňoch od účinnosti zmenená, u nestranného pozorovateľa to vyvolá otázky o tom, prečo sa tieto náhle zmeny udiali v takom krátkom čase a s takým chvatom.

Ako je zrejmé zo zápisnice sudcovskej rady súdu z 1.6.2010, tieto opatrenia boli účinné skôr, ako ich predsedníčka prerokovala so sudcovskou radou, čím obišla jej zákonnú povinnosť. Tým podľa nášho názoru prišlo k porušeniu zákona a zákonných povinností predsedu súdu. Preto Vás vyzývame, aby ste prípad preskúmali a zvážili vyvodenie zodpovednosti voči jej osobe za porušenie zákona.

Zároveň Vás žiadame, aby ste nám výsledok šetrenia oznámili. Zaujíma nás, samozrejme, aj Vaše stanovisko k zabezpečeniu systémových opatrení na ochranu zmyslu a napĺňania náhodného prideľovania spisov na Slovensku.

 

S pozdravom,

Zuzana Wienk

Aliancia Fair-play

 

POZRITE SI:

 

Štatistiky zaťaženosti sudcov na relevatnom úseku - nápad a počet nevybavených vecí

Rozvrh práce súdu na inkriminovaný rok

Kontroverzné dodatky k rozvrhu č. 9, 10 a 11

Zápisnicu z rokovania sudcovskej rady OS BAI

Čísla spisových značiek, ktoré na súd prišli v období, keď mohli zastihnúť len troch z dvadsiatich sudcov.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?